MUNICIPIUL FAGARAS

Prezentare generala

Istoricul orasului

Cetatea Fagaras

Muzeul Fagaras

Bisericile din Fagaras

TUR Virtual Fagaras

 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 

 
 
 

ADRESE WEB UTILE

Presedintele României

Senatul României

Camera deputatilor

Guvernul României

Ministere

Institutii publice

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Protectia mediului

Sistemul de alimentare cu apă

     În prezent, serviciul public de alimentare cu apă se structurează şi se organizează într-un sistem unitar deoarece utilizează bunuri comune şi prin intermediul anumitor procese generează produse ce sunt furnizate către populaţie. Sistemul de apă potabilă ar trebui să fie conceput ca un sistem de elemente strâns legate care să aibă ca scop furnizarea către populaţie a unei ape potabile care să corespundă necesităţilor sociale, productive şi individuale. În toate aceste cazuri, condiţia principală este protejarea sistemului ecologic şi menţinerea în condiţii naturale a zonei sau locului respectiv. În municipiul Făgăraş, sistemul de alimentare cu apă se compune din: surse de alimentare cu apă, rezervoare, staţie de cloruare, conducte de aducţiune, conducte de distribuţie şi branşamente. Operatorul serviciilor de alimentare cu apă si canalizare este SC APA SERV SA. Societatea a luat fiinţă în 20 septembrie 2002, ca urmare a reorganizării RA Servicii Comunale Făgăraş şi asigură alimentarea cu apă a municipiului Făgăraş şi localităţilor limitrofe de pe malul stâng al Oltului (Iaşi, Săsciori, Săvăstreni, Beclean, Hurez, etc.).

Sursele captate

     Alimentarea cu apă în municipiul Făgăraş se face din trei fronturi de captare, după cum urmează:

 • Front captare Hurez, alcătuit din 5 foraje de medie adâncime, având H= 50 m, nivel hidrostatic Nhs=7 m, nivel hidrodinamic Nhd = 20 m;
 • Front captare Iaşi, format din 30 foraje de medie adâncime având H= 50 m, nivel hidrostatic Nhs=7 m, nivel hidrodinamic Nhd = 20 m;
 • Front captare Pojorta, alcătuit din 28 foraje de medie adâncime, având H= 50 m, nivel hidrostatic Nhs=7 m, nivel hidrodinamic Nhd = 20 m;

  Exploatarea puţurilor în cadrul celor trei fronturi de captare se face alternativ, în vederea refacerii stratului acvifer, nivelul pânzei freatice fiind scăzut datorită exploatării îndelungate a acestora, necesarul de apă zilnic fiind asigurat prin funcţionarea a aproximativ 17 – 20 pompe.

  Aducţiuni

       Sistemul de aducţiune este format din 3 fire de aducţiune:

 • firul 1 aducţiune - Hurez, Iaşi, Făgăraş, construit în 1962, având lunginea totală de 9,978 km, din care 5,173 km din azbociment, cu Ř 250 mm şi 4,805 km din oţel, cu Ř 300mm . Frontul de captare Hurez este format din 5 foraje de adâncime medie.
 • firul 2 aducţiune - Iasi, Hurez, Făgăraş, construit în1969, având lunginea totală de 10 km, din azbociment, din care 3 km cu Ř300 mm şi 7 km cu Ř 400 mm. Frontul de captare Iaşi este format din 30 foraje de adâncime medie.
 • firul 3 aducţiune -Pojorta, Beclean, Făgăraş, construit în 1980, având lunginea totală de 15,04 km, din azbociment, cu Ř 500 mm. Frontul de captare Pojorta este format din 28 foraje de adâncime medie.

       Datorită uzurii mari, firul I aducţiune a fost dezafectat pe o distanţă de cca. 5 km, apa circulând pe firul II aducţiune. Toate conductele de aducţiune prezintă un nivel de uzură ridicat, prezentând foarte multe defecte în exploatare şi întreţinere. În plus, conducta de azbociment, ar trebui scoasă din funcţiune datorită caracterului cancerigen.

       Puţurile existente functionează alternativ (17-20 puţuri simultan) cu debitul de 8 - 9,5 l/s.

       Necesarul de apă al municipiului este asigurat din sursa subterană şi din captări de izvoare. Cantitatea totală de apă potabilă disponibilă poate ajunge la 10.691 mii m3/an, din care în reţeaua de apă potabilă sunt introduşi 6.583 mii m3/an. Cantitatea de apă potabilă distribuită către consumatori este de 5.709 mii m3/an.

       Pierderile în reţeaua de apă sunt estimate la aprox. 13,3 %, iar gradul de echipare al străzilor cu reţele de apă este de 98 %.

       Deoarece înainte de anii 1990 nu erau montate apometre individuale în apartamentele din blocuri, iar unităţile industriale care funcţionau aveau consumuri mari de apă, cele 63 de puţuri erau exploatate la maxim. La ora actuală, ca urmare a reducerii activităţii de pe platforma chimică a oraşului, precum şi în urma contorizării consumatorilor de la blocuri, aceste puţuri utilizează pompe de capacitate mai mare decât este necesar, consumul de energie fiind astfel mai mare decât cel necesar.


  Rezervoare de înmagazinare

       Sistemul de înmagazinare a apei se realizează cu ajutorul unor rezervoare a căror capacitate totală este de 6900 mc.

       Acestea sunt amplasate după cum urmează:

 • 2 rezervoare de câte 1000 mc ( 2 x 1000 = 2000 mc) la Hurez;
 • 4 rezervoare de câte 1000 mc ( 2 x 2x 1000 = 4000 mc) la Pojorta;
 • 1 rezervor de 100 mc (1 x100 = 100 mc) la Iaşi;
 • 1 castel de apă (dezafectat la aceasta dată) de 800 mc, la Făgăraş.

  Instalaţii de tratare

       Deoarece apa este extrasă de la adancime, tratarea ei se face numai prin cloruare. Acest lucru se realizează cu câte o staţie de cloruare de tip ADVANCE 201, astfel:

 • în rezervorul de 100 mc, amplasat la staţia de pompare Iaşi;
 • pe firul 3 aductiune-Pojorta, în zona rezervoarelor de 2 x 2 x 1000mc, prin injectarea clorului direct în conductă.

  Instalaţii de distribuţie

       În Municipiul Făgăraş distribuţia apei se face gravitaţional, reţeaua de distribuţie are o lungime totală de cca. 103,9 km, este de tip inelar, din oţel, fontă şi azbociment cu diametrul de Ř = 50 – 500 mm. Cea mai mare parte a reţelei are o vechime de aproximativ 30 – 50 ani.

  Branşamente

       În municipiul Făgăraş sunt aproximativ 3344 branşamente, dintre care: 2806 la populaţie, 464 la agenţi economici şi 74 la bugetari.
 •  

  Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
  Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro