PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ORAŞE VERZI - REGIUNI VERZI

Sectiunea: Ştiri şi Evenimente back

21.12.2016

Municipiul Făgăraș este semnatar al adeziunii la Convenția Primarilor (CoM).

- Municipiul Făgăraș este unul din cele 5 municipii (alături de Alba Iulia, Focșani, Roman și Roșiorii de Vede) selectate pentru a primi asistență tehnică gratuită pentru realizarea/actualizarea inventarului de emisii de gaze cu efect de seră și a Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă, pe baza implicării în cadrul proiectului “Orașe Verzi – Regiuni Verzi” implementat de Fundația TERRA Mileniul III în parteneriat cu organizația neguvernamentală R20 – Regiuni pentru Acţiuni Climatice din Elveţia şi Asociaţia Municipiilor din România și co-finanțat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

- Municipiul Alba Iulia a reprezentat un actor activ în cele 10 luni de implementare a proiectului “Oraşe Verzi – Regiuni Verzi”, implicîndu-se în activități ca: participarea la seminarul “Economie Verde pentru Orașe Verzi”, la cursul “Realizarea inventarelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru administrația publică locală” și la identificarea celor mai bune potenţiale proiecte verzi din România la nivel local de către experții TERRA, cercetare realizată prin ghiduri de interviu și chestionare de analiză.ORAŞE VERZI - REGIUNI VERZI