PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI

Categoria: Evidenţa Populaţiei back

* IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI, MINORUL ARE OBLIGAȚIA SĂ SOLICITE LA S.P.C.L.E.P. ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE, PREZENTÂND URMĂTOARELE DOCUMENTE:
1. CERERE TIP - se obține gratuit de la ghișeul serviciul de evidență
2. CERTIFICAT DE NAȘTERE al minorului - original și copie  
3. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE SAU SENTINȚA DE DIVORȚ A PĂRINȚILOR, RAMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ (în cazul în care părinții sunt divorțați); - original și copie 
4. CERTIFICAT DE DECES AL PĂRINȚILOR (dacă este cazul) - original și copie 
5. DOCUMETUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU*,
6. ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINȚI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL AL ACESTUIA
7. CONTRAVALOAREA CĂRȚII DE IDENTITATE ÎN VALOARE DE 7 LEI (plătită la Taxe și Impozite Făgăraș);
9. DOSAR PLIC.
* MINORUL DEPUNE CEREREA INSOTIT DE UNUL DINTRE PARINTI SAU, DUPA CAZ, DE REPREZENTANTUL SAU LEGAL ORI DE PERSOANA CAREIA I-A FOST INCREDINTAT MINORUL.

IMPORTANT

1. ACTUL DE IDENTITATATE, PRECUM SI ACTUL DE SPATIU, SE VOR PREZENTA IN ORIGINAL SI COPIE XEROGRAFIATA;
2. *DACA PROPRIETARUL SPATIULUI DE LOCUIT ESTE ALTA PERSOANA, ATUNCI ESTE NECESARA PREZENTA ACESTUIA, CU ACTUL DE IDENTITATE SI ACTUL DE PROPRIETATE, PENTRU A DA DECLARATIA GAZDUITORULUI IN FATA LUCRATORULUI DE LA EVIDENTA PERSOANELOR.


ATENTIE!

Toate documentele vor fi prezentate in original si copii xerox. Documentele originale se vor restitui titularului.
O.U.G. NR. 97/2005 PRIVIND EVIDENTA, DOMICILIUL, RESEDINTA SI ACTELE DE IDENTITATE ALE CETATENILOR ROMANI

Neprezentarea in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani a minorului care are obligatia sa solicite eliberarea actului de identitate se sanctioneaza cu amenda de la 40 lei la 80 lei - art. 14 alin.1.