PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Anunt conditii de desfasurare a concursului pentru ocuparea unor functii publice de executie

back

16.01.2017

CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras

 Data organizarii probei suplimentare: 07.02.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 08.02.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 10.02.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS A CANDIDATILOR
Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie.

I.Consilier I P – Serviciul venituri bugetare
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante de 5 ani
- studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta
- cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
- Legea nr.7/2004 - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
- Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, actualizata
- OG nr.2/2001 - privind regimul contraventiilor
- Legea nr.207/2015 - privind codul de procedura fiscala - titlul III – cap.IV, titlul VII – cap. I - XIII

II.Consilier I P – Serviciul venituri bugetare
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante de 5 ani
- studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta
- cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet – nivel mediu

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
- Legea nr.7/2004 - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
- Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, actualizata
- Legea nr.227/2015 - privind codul fiscal, titlul IX – impozite si taxe locale
- HG nr.1/2016 - pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 – titlul IX – impozite si taxe locale