PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

Anunt conditii desfasurare a concursului pentru ocuparea unor functii publice de executie, din data de 1.03.2017

back

08.02.2017

A N U N T CONDITII DE DESFASURARE A CONCURSULUI
Pentru ocuparea unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fagaras
Data organizarii probei suplimentare: 01.03.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii probei scrise: 02.03.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data organizarii interviului: 06.03.2017, ora 10.00 la sediul Primariei Municipiului Fagaras
Data pana la care se pot depune dosarele de inscriere – 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial, la sediul Primariei Municipiului Fagaras

CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS A CANDIDATILOR
I. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

1.Consilier I S – Compartiment evidenta patrimoniului (concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante de 9 ani
- studii de specialitate – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvita cu diploma de licenta in domeniul stiinte juridice
- cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
- Legea nr.7/2004 - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
- Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, actualizata
- Legea nr.112/1995 - pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
- Legea nr.85/1992 - privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicata si actualizata
- Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, actualizata


II. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata si conditiile specifice prevazute de fisa postului aferenta functiei publice de executie

1. Referent III S – Compartiment evidenta patrimoniului (concesiuni, inchirieri, administrare parcari, evidenta bunuri)
Conditii de participare la concurs a candidatiilor:
- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie vacante de 9 ani
- studii de specialitate – studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
- cunostiinte de operare pe calculator – Word, Excel, Power Point, Internet.

BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr.188/1999 - privind Statutul functionarilor publici, republicata si actualizata
- Legea nr.7/2004 - Codul de conduita a functionarilor publici, republicata
- Legea nr.215/2001 - Legea administratiei publice locale, actualizata
- Legea nr.85/1992 - privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicata si actualizata
- Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, actualizata