PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

STRUCTURA PRIMĂRIEI

CONDUCEREA PRIMĂRIEI
SUCACIU GHEORGHE - PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ
CLONȚ DAN-VALENTIN - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ
LAURA ELENA GIUNCA - SECRETARUL PRIMĂRIEI FĂGĂRAŞ
Direcţii şi servicii subordonate Primarului Sucaciu Gheorghe

DIRECŢIA BUGET FINANŢE
SERVICIUL venituri bugetare
BIROU economic financiar
Compartiment Cabinet primar
Compartiment economic financiar
Compartiment buget, execuţie bugetară, contabilitate, instituţii subordonate
Compartiment gestiune
Compartiment protecţie civilă
Compartiment audit intern
Compartiment îndrumare romi
Compartiment implemetare proiecte de finanţare
Compartiment relaţii internaţionale
Unitate implementare proiecte conform OUG 63/2010

Direcţii şi servicii subordonate Viceprimarului Clonţ Dan Valentin

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
SERVICIUL administrare patrimoniu public şi privat
BIROU horticol, mediu
BIROU administrare şi gestionare domeniu public, privat, lucrări publice
Compartiment reparaţii străzi, alei, trotuare, lucrări edilitare
Compartiment iluminat public
Compartiment adăpost câini

ARHITECT ŞEF
BIROU investiţii achiziţii
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului, energetic
Compartiment cadastru, agricol, fond funciar
Compartiment evidenta patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidenţa bunuri)
Compartiment acorduri, autorizaţii, libera iniţiativă, comercial, activitate de transport în comun şi taxi

Direcţii şi servicii subordonate Secretarului Laura elena Giunca

Compartiment asociaţia de proprietari şi tehnologia informaţiei
Compartiment evenimente publice, informare cetăţeni şi registratură
Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică
Compartiment monitorizare coordonare unităţi de învăţământ şi arhivă
Compartiment resurse umane
Centru de informare turistică